Договір оферти

1. Вступ

Цей документ (далі – “Оферта”) є офіційною публічною пропозицією ФОП Маньковський Іван Дмитрович, укласти договір на вказаних нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільні кодекси України).
Договір укладається між вами (користувачем інтернет-сайту або замовником послуг, або товарів запропонованих на сайті) і нами – ФОП Маньковський Іван Дмитрович.

1.ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ СТАНИ.

1.1. “Послуги” – набір інформаційно-консультаційних послуг, а також послуг з надання фізичного комфорту, а саме масажів та спа процедур, що робляться Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором і Програмами надання послуг, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. “Товари” – онлайн або фізичні товари такі як подарункові сертифікати, косметичні засоби, засоби з догляду за тілом, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. “Оферта” – пропозиція Виконавця, викладена на Сайті і адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених цим Договором

1.4. “Cайт” – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://odesa.insay-spa.com.ua/ , яка є офіційним джерелом інформування для Користувачів про Виконавця і послуги, які надаються останнім.

1.5. “Акцепт” – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору і Програми надання Послуг.

1.6. “Користувач” – фізична особа, що досягла 18-ти літнього віку і що вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі.

1.7. “Виконавець” – суб’єкт господарювання, що розмістив на Сайті Програму надання Послуги (Послуг), та Товарів (Товару) і що надає Послугу (Послуги) та Товар (Товари) Користувачам на передбачених цим Договором умовах.

1.8. Користувач має можливість замовити послуги масажу, та спа процедур, а також подарункові сертифікати в цифровому або фізичному вигляді, а також косметичні засоби та засоби з догляду за тілом на інтернет-сайті http://odesa.insay-spa.com.ua/ і сплатити його онлайн. Оплата буде відбувається через через сервіс онлайн платежів Wayforpay, за допомогою платіжних систем на вибір Користувача: Visa, Master Card, Gpay, Apple Pay.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець переймає на себе зобов’язання на платній основі надати Користувачеві замовлені послуги, або подарункові сертифікати, косметичні засоби та засоби догляду за тілом які замовив Користувач на сайті http://odesa.insay-spa.com.ua/

2.2. Користувач зобов’язується сплатити Виконавцеві вартість Послуги, або Товарів яка їм отримується, згідно цієї Оферти

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує яких-небудь медичних або інших результатів застосування Користувачем придбаних послуг або товарів придбаних у Виконавця.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ

3.1. Масажні послуги та спа процедури придбані на сайті надаються фізично за адресою м. Харків вул Чернишевська 63д, за попереднім бронюванням часу, навіть при умові 100% передплати. Куплені сертифікати в цифровому вигляді надсилаються на електронну пошту замовнику після сплати 100% вартості. Фізично придбані сертифікати Замовник сплачує та забирає безпосередньо в салоні за адресою Чернишевська 63д. Термін дії сертифікатів складає 3 місяці з моменту придбання. Будь який сертифікат не може бути обміняно на грошовий еквівалент його вартості.

3.2. Акцепт цього Договору прирівнюється до власноручного підпису Користувача на цьому Договорі і означає повну і безумовну згоду Користувача з усіма умовами цього Договору. Незнання умов цього Договору не звільняє Користувача від відповідальності за його невиконання.

3.3. Порядок надання Послуги :
3.3.1. Користувач вибирає Послугу або Товари на Сайті і знайомиться з умовами оплати.

3.3.2. Придбані Послуги, товари, а також фізичні подарункові сертифікати надаються фізично за вказаною адресою на сайті Виконавця, після 100% передплати, одним з варіантів оплати – готівковим або безготівковим розрахунком. Цифрові подарункові сертифікати надсилаються на електронну пошту Користувачу, після заповнення необхідних даних та сплати через сервіс онлайн платежів wayforpay.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
4.1 Виконавець має право:
4.1.1 Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуги за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах, що передбачені цим Договором та відповідною Програмою надання послуг.
4.2 Виконавець зобов’язується:
4.2.1 Надавати всі необхідні послуги та товари в повному обсязі обрані Користувачем.
4.2.1 Змінювати вартість та перелік послуг, товарів, а також їх наповнення без згоди Користувача.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1 Користувач має право:
5.1.1. Отримати Послуги або Товари належної якості відповідно до їх опису та вигляду на сайті Виконавця
5.2.1 Скористатися у будь який зручний час придбаними сертифікатами, але за умови попереднього бронювання часу, і якщо термін придатності сертифікату не вийшов.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ТОВАРІВ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.
6.1 Вартість конкретної Послуги, Сертифікату або Товару визначається Виконавцем, яка розміщується на Сайті http://odesa.insay-spa.com.ua/.
6.2 Вартість передбачених цим Договором Послуг або Товарів сплачується Користувачем у безготівковій формі, або готівковій формі. Оплата на сайті здійснюватиметься через платіжну систему wayforpay.
6.3 Після того, як система зареєструє оплату на саті, користувачеві будуть надані подальші інструкції щодо отримання Послуг, або товарів.

7. ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ КОШТІВ
7.1 Після оформлення замовлення та його оплати Користувач має право до отримання послуг, або товарів. Протягом 14 днів Користувач має право повернути сплачені кошти у випадках передбачених чинним законодавством України. Якщо користувач отримав послуги масажу або спа процедур в повному обсязі згідно з описом та часом на сайті – послуга вважається виконаною. Повернути кошти за подарункові сертифікати цифрові або фізичні може тільки Користувач на протязі 14 днів з моменту сплати. Також повернення коштів можливе у випадках, прямо зазначених у Законі України “Про захист прав споживачів”.
7.2 Повернення коштів здійснюється на картку або рахунок Користувача з якого був проведений платіж.
7.3 Для повернення грошових коштів за придбаний товар або подарункові сертифікати, Користувач може звернутися за контактами вказаними на сайті Виконавця, а також пред’явити платіжні документи чек, квитанцію про сплату. На повернення коштів Виконавець має 7 календарних днів.
7.4 Витрати за послуги банку за повернення грошових коштів несе Користувач.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1 Беручи до уваги те, що при укладенні цього Договору Виконавцю стають відомі персональні дані Користувача, з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений із Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії, текст якої розміщено на Сайті за адресою: http://odesa.insay-spa.com.ua/policy, повністю усвідомлює свої права та обов’язки, що випливають з цієї Політики і Законодавства, надані Компанією.

9. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
9.1 Справжня Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
9.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін набрання змінами чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1 Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
11.2 Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України. Користувач також погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції судів України.
11.3 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Ці заголовки не можуть розглядатися як такі, що визначають, обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.
11.4 Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
11.5 У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

Фізична особа підприємець Маньковський Іван Дмитрович, що є платником єдиного податку, надалі – «Виконавець», РНОКПП 3077918098, не є платником ПДВ, зареєстрований 27.04.18 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. за реєстраційним номером: 24800000000208112 ФОП Маньковський Іван Дмитрович

ІПН 3077918098
Адреса: м. Харків, вул. Ландау, 38